Om oss

Startsida / Om oss

Vår vision är att ska­pa en dyna­misk arbets­plats för såväl barn som lära­re med goda utveck­lings­möj­lig­he­ter såväl fysiskt som intel­lek­tu­ellt, soci­alt och emo­tio­nellt. 

Bar­nens Mon­tes­so­ri­A­ka­de­mi grun­da­des 1995 av Lot­ta Mör­ner och Dia­nah Kane.

Här läser du mer om Grun­dar­na och Visio­nen »

Här läser du om vår Vär­de­grund »

Och här hit­tar du allt om vår Peda­go­gik »

Infor­ma­tion om Eko­no­mi & Admi­nist­ra­tion finns här »