Våra värdegrunder

Startsida / Om oss / Våra värdegrunder

Vi arbetar enligt montessoripedagogiken, som är vår ledstjärna i alla sammanhang och dessutom stämmer väl överens med förskolans läroplan Lpfö 98. Grunden inom montessoripedagogiken är den kosmiska planen och den utgör även grunden till vår filosofi och vårt förhållningssätt.

Kosmiska planen/Respekt

Vi är goda förebilder och hjälper barnet att förstå sammanhang och helheter genom att bl a visa respekt för varje individ och allt levande. Genom den kosmiska planen, som genomsyrar hela verksamheten, stödjer vi barnet att utveckla sin kärlek och medvetenhet till vår jord och lägger grunden för ett långsiktigt miljömedvetande. Vi hjälper barnet i dess fredssträvan genom att visa på konstruktiva konfliktlösningar i vardagen.

Positivt tänkande och Glädje

Vi sprider glädje och entusiasm och fokuserar på varandras styrkor och godhet.

Livslångt lärande

Lära genom glädje och uppmuntra barnets naturliga nyfikenhet och intresse. Vi erbjuder bl a följande verksamhetsområden:

Praktiska vardagsövningar, Sensoriska övningar, Rytmik, Sång och rörelse, Musik, Skapande och konst, Matematik, Språkutveckling, Skriv och läsinlärning, Engelska, Biologi och Geografi, Historia, Fri lek och utomhusverksamhet.

Personlighetsutveckling

Vi ska hjälpa barnet att utveckla en god självkänsla och ett gott självförtroende, tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Att vara i nuet och stödja barnets koncentrationsförmåga, som även bidrar till en förberedelse för meditation och inre välbefinnande.

<< tillbaka till Om Oss