Köanmälan till förskola och skola samt val av skola

Startsida / Solna Enskilda Förskola och Skola / Köanmälan till förskola och skola samt val av skola

Här nedan finns information om hur du sätter ditt barn i kö till skolan och hur du ska göra när det är dags att välja skola för ditt barn.

Vår skola, som alla skolor i Sverige, är avgiftsfri. Om du behöver fritidshem för ditt barn, betalar du månadsvis en avgift till den kommun där du bor. Läs mer på din kommuns webbsida.

Köanmälan till förskolan

Bor du i Solna, sker köanmälan i Solna stads e-tjänst, du hittar dit här. Inom Solna är köreglerna gemensamma för fristående och kommunala förskolor.

I annat fall vänder du dig till rektorn, se kontaktuppgifter här nedan.

Köanmälan till skolan

Ansökan till skolans kö görs genom att fylla i blanketten Köanmälan . Mejla eller posta blanketten. Se adressuppgifter nedan.

Våra köregler

  1. Barn som går i vår förskola
  2. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerat på skolan.
  3. Barn som har varit placerat på någon av förskolorna inom Barnens Montessoriakademi
  4. Barn med längst kötid.

Kötiden räknas från det datum som vårdnadshavare har lämnat köanmälan.

Val av skola till förskoleklass

Val av skola är aktuellt när det är dags att välja skola för ditt barn som ska börja förskoleklass. I november året innan har vi öppet hus. Du hittar information om datum bland nyheterna. Har du inte möjlighet att besöka öppet hus, är du välkommen att kontakta oss för ett eget besök.

För att vi ska kunna ta emot ditt barn, behöver vi blanketten Val av skola ifylld och undertecknad av båda vårdnadshavarna. Skicka den antingen med post eller mejla ett scannat dokument. Se adressuppgifter nedan.

I de flesta kommuner, ska val av skola ske på kommunens webbsida. Olika kommuner har olika rutiner och olika datum för när detta senast ska ske. Du hittar aktuell information på din kommuns webbsida. Kom alltså ihåg att välja vår skola även enligt de rutiner som den kommun du bor i, har.

Val av skola till årskurs 1-3

För närvarande har vi enstaka platser i årskurs 1-3. Om du vill att ditt barn ska börja hos oss, behöver vi blanketten Val av skola ifylld och undertecknad av båda vårdnadshavarna. Skicka den antingen med post eller mejla ett scannat dokument. Se adressuppgifter nedan. Hör av dig om du vill besöka skolan.

Önskemål om tidigare skolstart

I vissa fall kan du ansöka om tidigare skolstart för ditt barn. Exempelvis om ditt barn är fött tidigt på året och du önskar att barnet börjar förskoleklassen redan som femåring eller årskurs 1 som sexåring. Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om tidigare skolstart och mejlar den till oss. Se adressuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter

Rektor Eva Gauffin 070-757 38 45
E-post: eva.gauffin@bma.nu
Postadress: Industrivägen 16, 171 48 Solna

Barn som står i kö

Vårt mål – En riktigt bra skola!

Solna Enskilda Skola är en skola med kunskap, glädje, värme, trygghet, respekt och struktur.

Våra ledord

  • Tillsammans
  • Respekt
  • Positivt tänkande
  • Livslångt lärande
  • Glädje