Per­so­nal

 

Rek­tor

Tan­ja Niko­lai­di, tele­fon: 070–978 65 83.

Elev­häl­sa

Skolskö­ters­ka, Lou­i­se Arrig­hi louise.arrighi@klarakompetens.se Skol­lä­ka­re tas kon­takt via skolskö­ters­kan Kura­tor, Jan Svensk  Spe­ci­al­pe­da­gog och spe­ci­allä­ra­re, Maria Berns­med.

Lära­re

Klass­lä­ra­re 2–3 Mari­ta Mal­mqvist klass­te­le­fon: 073–236 30 73 Klass­lä­ra­re F‑1 Ing­e­la Hal­ler­sten, klass­te­le­fon: 070–978 63 56

Fri­tids­hem­met

Tele­fon till fri­tids­hem­met: 070–090 49 31

För­sko­la

Tele­fon till för­sko­lan: 073–300 23 27

Vårt mål – En riktigt bra skola!

Solna Enskilda Skola är en skola med kunskap, glädje, värme, trygghet, respekt och struktur.

Våra ledord

  • Tillsammans
  • Respekt
  • Positivt tänkande
  • Livslångt lärande
  • Glädje