Rektor

Eva Gauffin, telefon: 070-757 38 45.

Elevhälsa

Skolsköterska, Sonja Kohrs
Skolläkare, Ewa Blomqvist, kontakt tas via skolsköterskan
Kurator, Jan Svensk 
Specialpedagog och speciallärare, Maria Bernsmed 
Psykolog, Åsa Eriksson Träff

Lärare

Klasslärare F-3 A, Anki Hamfelt, klasstelefon: 073-236 30 73
Klasslärare F-3 B, Ingela Hallersten, klasstelefon: 070-978 63 56

Fritidshemmet

Telefon till fritidshemmet: 070-090 49 31

Förskola

Telefon till förskolan: 073-300 23 27