Rektor

Eva Gauffin, telefon: 070-757 38 45.

Elevhälsa

Skolsköterska, Sonja Kohrs
Skolläkare, Ewa Blomqvist, kontakt tas via skolsköterskan
Kurator, Jan Svensk 
Specialpedagog och speciallärare, Maria Bernsmed 
Psykolog, Åsa Eriksson Träff

Lärare

Klasslärare F12 A, Anki Hamfelt, klasstelefon: 073-236 30 73
Klasslärare F13 B, Ingela Hallersten, klasstelefon: 070-978 63 56

Fritidshemmet

Telefon till fritidshemmet: 070-090 49 31

Förskola

Telefon till förskolan: 073-300 23 27