Vårdnadshavare


Ett av våra ledord är tillsammans. Vi arbetar tillsammans med varandra och tillsammans med vårdnadshavarna, för att skapa de bästa förutsättningarna för elevers utveckling och lärande. Vårt gemensamma arbete beskrivs i Tillsammans-dokumentet.

Föräldraråd är ett forum för samråd. Syftet är att behandla frågor som är viktiga för förskolans och skolans verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna. Det handlar om information och möjlighet att komma med synpunkter till exempel inför eventuella beslut. Vårt föräldraråd träffas några gånger per år.

Vi välkomnar vårdnadshavarnas engagemang i skolans arbete. Var och en kan utifrån sina yrken och intressen bidra på olika sätt.