Är du intresserad av att söka arbete hos oss eller ingå i vår vikariepool?


Solna Enskilda skolas gula skolbyggnad i solsken

Vår skola ligger mellan Solna centrum och Karolinska sjukhuset med gångavstånd från båda. Busshållplatsen Industrivägen, Solna ligger i nära anslutning till skolan.

Solna Enskilda Skola är en liten och personlig skola för elever i förskoleklass och årskurs 1-6. All personal känner alla elever och det är korta kommunikations- och beslutsvägar inom skolan. Vi utgår från elevernas nyfikenhet och vilja att lära sig, vilket ger mycket fina studieresultat. Varje morgon börjar med att eleverna läser böcker. Vi har åldersintegrerade klasser. Undervisningen i skolan och fritidshemmet bildar en helhet genom gemensamma teman.

Vill du ingå i vår vikariepool och vikariera i klassrum, på fritidshemmet eller i vårt mottagningskök? Skicka i så fall ett mejl med kort beskrivning om din bakgrund och erfarenheter samt kontaktuppgifter. För att kunna arbeta inom skolan, ska du visa ett utdrag ur belastningsregistret. Den söker du via polisen.