Så arbetar vi i förskolan

Vi har en avdelning med tre rum. De  yngsta barnen har ett rum för vila och samling samt ett rum för lek och aktiviteter. De äldre barnen har har ett större rum. Vi har två avdelningar där det är en förskollärare och två barnskötare på vardera avdelning. Vår förskola arbetar utifrån montessoripedagogiken.

Så här kan barnens dag se ut

6:30 öppnar morgonfritids/förskola, om ni har behov tidigare så hör av er. Morgonfritids är en gemensam stund för morgontidiga skolelever och förskolebarn.

Barn som kommer tidigt, före 7:30 erbjuds smörgås och mjölk till frukost.

Vid 07:30-08:00 går barn och elever ut på gården. Skoleleverna går in 08:30 och förskolan stannar ute på gården.

Vid 09:15  går förskolan in och har en samling och olika aktiviteter.

11.00 äter barnen lunch. Efter lunchen sover de yngre barnen och de äldre har en lugn stund med lite vila. De yngre barnen väcks senast 13:15-13:30.

På eftermiddag varierar aktiviteterna, barnen kan vara ute eller inne. Mellanmål äts vid 14:00. De äldre barnen går ibland iväg till någon lekpark.

16.30 Kvällsfritids/förskola, då är förskolebarn och eleverna tillsammans.

Förskolan är öppen mellan 06:30 och 17:30, måndag till fredag. Förskolan är stängd minst tre veckor under sommaren. Om behov av förskola finns under dessa veckor, sker samordningen med förskolorna inom Barnens Montessori Akademi. Förskolan är öppen från och med första veckan i augusti. Förskolan är stängd alla helgdagar, vissa klämdagar och när personalen har gemensamma arbetsdagar eller eftermiddagsmöten. Nästkommande läsårs planering delges före sommarlovet i vår app Tyra.

Söka till vår förskola

Om du bor i Solna, väljer du vår förskola i Solnas e-tjänst. Om du bor utanför Solna, kontakta rektorn, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Rektor Eva Gauffin: 070- 757 38 45

E-post: skola@bma.nu eller eva.gauffin@bma.nu

Instagram 

Facebook