Bildcollage bestående av en elev som tränar på klockan på en matematiklektion, en elev som räknar tusental med klossar, plattor och kuber, tre elever som spelar piano och en tavla på ansikten målad av en elev.

Solna Enskilda Skola växer år för år och läsåret 2021/2022 är skolan från förskoleklass till årskurs 3. Undervisningen följer den svenska läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem. Vi undervisar i åldersintegrerade klasser.

Varje dag inleds med att eleverna läser 30 minuter böcker som de lånat från skolbiblioteket eller från Solna stadsbibliotek. Med jämna mellanrum går klasserna nämligen till biblioteket i Solna centrum.

Skolan och fritidshemmet arbetar med gemensamma teman. Längden på teman varierar från en till flera veckor. I teman integreras flera ämnen och eleverna utvecklar olika färdigheter och förmågor. Eleverna läser, skriver, undersöker, diskuterar, formulerar hypoteser, skapar, konstruerar och mycket annat.

Idrott och hälsa

Undervisningen i idrott bedrivs både utomhus och i idrottshallen på en närliggande skola. Förutom den ordinarie undervisningen i idrott och hälsa, får eleverna i årskurs 2 simundervisning under åtta veckor. Skolan anordnar friluftsdagar med olika innehåll, med bland annat skridskoåkning. Vi samarbetar med Riksidrottsförbundet för mer rörelse i skolan, på fritids, raster och utevistelse.

Bild

Eleverna får möjlighet att använda olika slags verktyg och material i sitt skapande. Årligen anordnar vi en vernissage med elevernas alster.

Musik

Undervisning av musik sker under ledning av vår ansvarig för fritidshem. Eleverna sjunger och spelar bland annat med olika rytminstrument. Vi samarbetar med Solna stads kulturskola. Samarbetet innebär att eleverna i årskurs 3 och 4 får undervisning i klaviatur och stränginstrument på en närliggande skola.