Grundskola F-3

Solna Enskilda Skola växer år för år och från 2022 är skolan från Förskoleklass till årskurs 3. Undervisningen följer den svenska läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem. Vi undervisar i åldersintegrerade klasser. Varje dag läser eleverna 30 minuter i böcker som de lånat från skolbiblioteket eller från Solna stadsbibliotek. Med jämna mellanrum går klasserna till biblioteket i Solna centrum. Eleverna läser, skriver, undersöker, diskuterar, formulerar hypoteser, skapar, konstruerar och mycket annat.

Idrott och hälsa

Undervisningen i idrott bedrivs både utomhus och i idrottshallen på en närliggande skola. Förutom den ordinarie undervisningen i idrott och hälsa, får eleverna i årskurs 2 simundervisning under åtta-tio veckor. Skolan anordnar friluftsdagar med olika innehåll, med bland annat skridskoåkning. Vi samarbetar med Riksidrottsförbundet för mer rörelse i skolan, på fritids, raster och utevistelse.

Bild

Eleverna får möjlighet att använda olika slags verktyg och material i sitt skapande.

Musik

Undervisning av musik sker under ledning av vår ansvarig för fritidshem. Eleverna sjunger och spelar bland annat med olika rytminstrument.

Vårt mål – En riktigt bra skola!

Solna Enskilda Skola är en skola med kunskap, glädje, värme, trygghet, respekt och struktur.

Våra ledord

  • Tillsammans
  • Respekt
  • Positivt tänkande
  • Livslångt lärande
  • Glädje