Solna Enskilda Montessoriskola


 

F-klass-Åk 4 och Fritidsverksamhet

Nu kan vi erbjuda våra förskolebarn i Solna en grundskola i nyrenoverade lokaler på Industrivägen 16. Våra nuvarande lokaler inrymmer ca 120 elever, därav får vi inte plats med åk 4-6 i nuvarande byggnad men vi har förhoppningar om att så småningom få överta byggnaden som ligger intill oss och då kommer vi att kunna erbjuda en fortsättning även för åk 4-6.

Bakgrunden till att vi expanderar med grundskola är en stor efterfrågan från föräldrarna om en fortsatt skola. Barnen i våra förskolor får under sin förskoletid möjlighet att lära sig skriva, läsa och räkna. Det får också möjlighet att lära sig biologi, geografi och historia. Den traditionella skolan har idag sällan möjlighet att hjälpa barnen att få börja på den utvecklingsnivå där de befinner sig, vilket medför att F-klassen i den traditionella skolan kan bli en besvikelse för montessoribarnen som förväntar sig mycket mer av det första året i skolan.

Skola
BMA erbjuder en skola som tar vara på barns naturliga drift att utvecklas och lära men också att samarbeta. En skola där man arbetar aktivt med att förebygga mobbing och kränkande behandling. En skola där vi inte låter barnen halka efter i något ämne utan att genast tillsätta åtgärdsplaner. En skola som, förutom kunskap, dessutom hjälper barnen med personlig utveckling och hälsa. En liten skola med mycket glädje och inspiration, som sätter eleven i centrum och bygger vidare på de kunskaper och erfarenheter som barnet tillägnat sig under sin förskoleperiod.

Fritidsverksamhet
Vår fritidsverksamhet F-klass-Åk 3 är en del av skolan. Lärare och fritidspersonal planerar tillsammans verksamheten så att skola och fritids upplevs som en helhet av eleven och ger eleverna möjlighet att varva kunskapsinhämtande med utomhusvistelse  och fri lek . Verksamheten inkluderar en mängd olika aktivitetsområden inom rörelse, idrott, natur, skapande, drama, musik och lek.

Vi kommer att utforma en verksamhet som utgår från barnens individuella behov. Vi tycker också att det är viktigt att barnen i så stor utsträckning som möjligt kan utföra sina läxor och övrigt skolarbete under dagtid.

 

KONTAKT

Skolrektor  Lotta Svangren  070-978 63 56.
Skola  070-090 49 31.

E-Mail: skola@bma.nu

Föräldralogin

Logga in för att få tillgång till blogg samt kalendarium.

Användare
Lösenord

» Lost your Password?

Saknar du inloggningsuppgifter? Kontakta din avdelning för mer information.