Solna Enskilda Montessoriskola


Välkommen till en liten och personlig skola!

Collage med fyra bilder. Uppifrån vänster till höger: fritidsledare och skolbarn leker framför ett rött hus, klassrum med tre elever på första raden framför white board, påskpyssel pågår, Solna Enskilda Montessoriskolas anrika skolbyggnad.

Solna Enskilda Montessoriskola är en liten och personlig skola med mycket glädje och inspiration. Vi sätter eleven i centrum och bygger vidare på de kunskaper och erfarenheter som barnet tillägnat sig under sin förskoleperiod. Vår nyrenoverade anrika skola ligger på Industrivägen 16 i Solna. Vi har för närvarande grundskola med fritidshem från förskoleklass till årskurs fyra. Skolan växer år för år och läsåret 2021/2022 har vi undervisning från förskoleklass till årskurs 6.

Vårt förhållningssätt och undervisning som inspireras av Maria Montessoris pedagogik och som självklart följer läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskola, tar vara på barns naturliga drift att utvecklas och lära men också att samarbeta. Vi arbetar aktivt med att skapa en trygg skola där alla elever har studiero. Lärande och utveckling är i fokus, vilket leder till både goda kunskaper och personlig utveckling hos eleverna.

Skolan och fritidshemmet bildar en helhet där fritidshemmet kompletterar undervisningen i skolan. Skolan och fritidshemmet arbetar med gemensamma teman. Fritidshemmet ger eleverna möjlighet att varva kunskapsinhämtning med utomhusvistelse och lek. Verksamheten inkluderar en mängd olika aktivitetsområden inom rörelse, idrott, natur, skapande, drama och musik.

Tillsammans med vårdnadshavarna skapar vi de bästa förutsättningarna för varje elevs skolgång. Här kan du läsa mer om vårt gemensamma arbete.

Solna Enskilda Montessoriskola är en del av Barnens MontessoriAkademi  som, förutom skola, erbjuder förskolor i Solna och Stockholm.

Välj vår skola till ditt barn

Vi har ett fåtal platser kvar till förskoleklassen till hösten. Vi kan även ta emot några elever i de övriga årskurserna. Hör av dig om du vill besöka skolan!

Här kan du ställa ditt barn i kön till skolan.

Här kan du anmäla ditt barn till skolan

Här kan du ansöka om skolstart från 5 år

KONTAKT

Rektor Minna Avrin 070- 757 38 45

E-post: skola@bma.nu eller minna.avrin@bma.nu

Instagram 

Facebook

Föräldralogin

Logga in för att få tillgång till blogg samt kalendarium.

Lost your Password?

Saknar du inloggningsuppgifter? Kontakta din avdelning för mer information.