Solna Enskilda Montessoriskola


 

Välkommen på öppet hus måndag 18 november 2019 klockan 18:00-19:00. Här finns inbjudan.

Välkommen till vår skola!
Solna Enskilda Montessoriskola är en liten skola med mycket glädje och inspiration. Vi sätter eleven i centrum och bygger vidare på de kunskaper och erfarenheter som barnet tillägnat sig under sin förskoleperiod. Vår nyrenoverade anrika skola ligger på Industrivägen 16 i Solna. Vi har grundskola med fritidshem från förskoleklass till årskurs fyra.

Vårt förhållningssätt och undervisning som inspireras av Maria Montessoris pedagogik och som självklart följer läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskola, tar vara på barns naturliga drift att utvecklas och lära men också att samarbeta. Vi arbetar aktivt med att skapa en trygg skola där alla elever har studiero. Lärande och utveckling är i fokus, vilket leder till både goda kunskaper och personlig utveckling hos eleverna.

Skolan och fritidshemmet bildar en helhet där fritidshemmet kompletterar undervisningen i skolan. Fritidshemmet ger eleverna möjlighet att varva kunskapsinhämtande med utomhusvistelse och fri lek. Verksamheten inkluderar en mängd olika aktivitetsområden inom rörelse, idrott, natur, skapande, drama och musik.

Solna Enskilda Montessoriskola är en del av Barnens Montessoriakademi  som, förutom skola, erbjuder förskolor i Solna och Stockholm.

Här kan du ställa ditt barn i kön till skolan.

KONTAKT

Rektor Minna Avrin 070- 757 38 45
Skola 070-090 49 31.

E-Mail: skola@bma.nu

Instagram: @solnaenskildamontessoriskola

Föräldralogin

Logga in för att få tillgång till blogg samt kalendarium.

Lost your Password?

Saknar du inloggningsuppgifter? Kontakta din avdelning för mer information.