Solna Enskilda Skola


Välkommen till en liten och personlig skola!

Bildcollage bestående av en tavla målad av en elev, händer som håller i varandra och vår gula skolbyggnad i solsken.

Solna Enskilda Skola är en liten och personlig skola med mycket glädje och inspiration. Vi sätter eleverna i centrum och bygger vidare på de kunskaper och erfarenheter som de lärt sig under sin förskoleperiod.

Vårt förhållingssätt är inspirerat av Maria Montessoris pedagogik. I vår undervisning tar vi tillvara på barns naturliga drift att utvecklas, lära och samarbeta. Vi undervisar i åldersintegrerade klasser. Eleverna får både stimulans att utvecklas mera och repetition vid behov.

Vi arbetar aktivt med att skapa en trygg skola där alla elever har studiero.
Lärande och utveckling är i fokus, vilket leder till både goda kunskaper och personlig utveckling hos eleverna.

Vi ser till att varje möte blir ett ”alltid bästa möjliga möte”.

Vi håller fokus på vårt viktiga uppdrag. Vi arbetar tillsammans med varandra och tillsammans med vårdnadshavarna, för att skapa de bästa förutsättningarna för elevers utveckling och lärande.

Skolan och fritidshemmet bildar en helhet där fritidshemmet kompletterar undervisningen i skolan. Skolan och fritidshemmet arbetar med gemensamma teman.
Fritidshemmet ger eleverna möjlighet att varva kunskapsinhämtning med utomhusvistelse och lek.

Hälsa och lärande går hand i hand. Vi arbetar aktivt med elevernas lärande och välmående. Maten är ekologisk och närproducerad. Skolan är sockerfri, förutom enstaka festliga tillfällen per år.

Vår nyrenoverade anrika skola ligger på Industrivägen 16 i Solna. Vi växer år för år och läsåret 2021/2022 är skolan från förskoleklass till årskurs 6.

Att välja vår skola till ditt barn

Vi har ett fåtal platser kvar till förskoleklassen till hösten. Vi kan också ta emot några elever i de övriga årskurserna. Här kan du läsa mer hur du kan välja vår skola.

KONTAKT

Rektor Minna Avrin 070- 757 38 45

E-post: skola@bma.nu eller minna.avrin@bma.nu

Instagram 

Facebook

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.