Besöka skolan inför val av skola 2023


Nu närmar sig tiden för att välja skola för barn som börjar förskoleklassen i augusti 2023. Vi kommer att visa skolan på vårt öppna hus den 14 november kl. 17:00-18:30 2022.

Mejla eva.gauffin@bma.nu om du vill komma på besök på annan tid.

Välkomna!