Ledighetsansökan för elever


Ledighetsansökan för elev vid Solna Enskilda Skola

 

Enligt skollagen kan en elev i förskoleklass och grundskolan få vara ledig en kortare period för enskilda angelägenheter. Exempel på enskilda angelägenheter kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Med kortare ledighet avses totalt högst tio skoldagar per läsår.

Vi vill uppmärksamma er vårdnadshavare att ledighet, förutom loven, leder till att eleven inte få den garanterade undervisningstid som skollagen anger.

Eftersom vi anser att varje lektion är viktig, är vår inställning att vi är restriktiva för ledigheter utöver de lov som eleverna har.

Du hittar blanketten här:

Ledighetsansökan för elev vid Solna Enskilda Skola.