Tillsammans-dokumentet


Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningar för varje elevs skolgång!

Här hittar du vårt ”Tillsammans-dokument”. Dokumentet syftar till att förskolan, skolan och hemmet tillsammans skall skapa de bästa förutsättningar för elevernas lärande och sociala utveckling. Du hittar dokumentet här:

Tillsammans_dokument.pdf