Utökat engelska


Från och med nästa läsår har vi utökat engelska både i skolan och på fritidshemmet.