Vi öppnar förskola i vår skola!


Förskola i Solna Enskilda Skola

Vi har nu glädjen att informera om att vi kommer att starta en förskola i vår skola, Solna Enskilda Skola. Att vi nu kan erbjuda förskola och skola med inspiration av montessoripedagogiken i en gemensam verksamhet, är särskilt roligt för oss som drivit montessoriförskolor med framgång i snart 26 år.

Beräknad startdatum är 2021-03-01. Inledningsvis tar vi emot barn i åldrarna 3-5. Senare görs anpassningar av lokalerna så att vi kan ta emot även barn i de yngre åldrarna.

I lämpliga delar kommer barnen i förskolan och eleverna i skolan att interagera med varandra. Utevistelsen på gården delas upp så att förskolebarn och elever vistas på gården under olika tider. Förskolan kommer även att använda lekplatser och natur i närheten. När verksamheten är fullt utbyggd kommer vi att ha 6,5 årsarbetare för förskolan.

Lite om fördelar med integrerad förskola och skola

Övergången mellan förskola och skola är i många fall ett stort steg. I boken Barns övergångar till och från förskoleklass: Gränser , identiteter och (dis)kontinuiteter av Ackesjö (2014) efterfrågas en starkare koppling mellan de olika verksamheterna och därmed en större kontinuitet för barnen/eleverna.

I Skolverkets material “Övergångar inom och mellan skolor och skolformer” poängteras att övergången mellan förskola och förskoleklass innebär en stor förändring för barnen och de elever som byter lärare inför åk 1 är extra utsatta. Att integrera förskola och skola har därmed många  vinster.

  • En integrerad förskola och skola innebär en starkare koppling mellan de olika verksamheterna och ger kontinuitet för barnen/eleverna
  • Idéen med montessoripedagogiken är att varje barn och elev ska utvecklas utifrån sina förutsättningar. En integrering med förskola och skola ger större möjlighet för detta särskilt när det gäller 5-7 -åringar.
  • En arbetsgrupp som består av fler personer med olika utbildningar, bidrar till pedagogisk utveckling. Förskolans personal är duktig på att använda leken för inlärning, skolans personal har kompetens i ämnen och undervisning av dessa.
  • Det blir en kontinuitet för familjer med syskon.
  • Förskola och skola tillsammans möjliggör att använda skolans hela kapacitet.
  • Flera medarbetare ger också en flexibilitet och stabilitet vad gäller planering av bemanning, det kan möjliggöra samordning tidigt på morgonen och strax före stängning.

Enheten kommer att heta Solna Enskilda Förskola och Skola. Förskolan och skolan kommer att ha samma rektor, se kontaktuppgifter nedan.

Intresseanmälan

Om du vill lämna en intresseanmälan till Solna Enskilda Förskola, skickar du ett mejl till skolans rektor på adress minna.avrin@bma.nu och lämnar följande uppgifter:

Barnets namn:

Barnets födelsedata (år, månad, datum):

Namn på vårdnadshavare:

Mejladresser till vårdnadshavare:

Kontaktuppgifter till rektor

Minna Avrin

Rektor

Solna Enskilda Skola

Industrivägen 16

171 48 Solna

070-757 38 45

Webbsida

Instagram