Våra förskolor

Startsida / Våra förskolor

Varje förskola leds av en motiverad och utbildad montessoripedagog tillsammans med legitimerad förskollärare som har ett stort intresse för ledarskap och personlig utveckling. Våra rektorer har stor möjlighet att påverka och utveckla sin egen verksamhet samtidigt som var och en kan få stöd och hjälp när det så behövs. Vi tror på montessoripedagogiken därför att den sätter barnet i centrum och att vår mångsidiga verksamhet skapar möjligheter för varje barn att utvecklas och hitta sina intressen, att koncentrationen är en viktig nyckel till vårt allmänna välbefinnande. Vi är dock inte ortodoxa, vår verksamhet grundar sig på modern forskning som samstämmer med montessoripedagogiken och förskolans reviderade läroplan. Vi strävar alla efter att utvecklas och arbetar med systematiskt  kvalitetsarbete på olika nivåer. Utomhusverksamheten är av största betydelse för varje barns välbefinnande och vi eftersträvar att barnen ska vara ute så mycket som möjligt samt att de ska erbjudas varierande naturupplevelser och att inspirera till rollekar. Viktigt är att det finns en sammankoppling till de olika kunskaper som barnen inhämtar under inomhusverksamheten. Om barnen t ex har arbetat med geometriska former inomhus så uppmuntrar lärarna dem att upptäcka dessa i naturen, likaså kopplar vi alla ämnen till olika skapande aktiviteter.

Här hittar du våra förskolor:

STOCKHOLM Östermalm – Värtavägen 22 Värtavägen 22 Östermalm – Torstenssonsgatan Torstenssonsgatan 15 Bromma Bromma Krokodilen Grönviksvägen 107  Bromma Ålsten Bågvägen 42.

SOLNA Bergshamra CMV Carl Malmstens väg 10 Bergshamra Paviljongen Järvstigen 18 Huvudsta GPV Göran Perssons väg 6 Råsunda Bollen Gustafsvägen 18 Råsunda Charlottenburg Bollgatan 4 Hagalund Solna Enskilda Förskola och Skola Industrivägen 16 Råsunda – Vasavägen Vasavägen 33