Bergshamra – CMV


Bild 2Bild 3Bild 1

Förskolan är belägen i södra Bergshamra, Solna på bottenvåningen i en bostadsrättsförening, med närhet till naturen. Vi har en internationell prägel där vi fokuserar på språkets betydelse, vår likabehandlingsplan och värnar om mångfaldhet.

 Ur läroplanen; Förskolan ska genomsyras av ett förhållningssätt som bidrar till att varje barn utvecklar sin förståelse för alla människors lika värde.

Våra mål
Montessoripedagogiken bygger på barnens individuella utveckling. Förutom ödmjuka och mycket engagerade lärare vill montessoriförskolorna erbjuda en vacker och inbjudande miljö med en spännande verksamhet.

Montessoriförskolan erbjuder ämnesområden som matematik, språk, biologi, geografi, historia, praktiskt och sensoriskt arbete på ett spännande och konkret sätt. Även ämnesområden som konst, skapande med tema

  • Vi har sång och musik, fri lek och utomhusvistelse.
  • Vi erbjuder samlingar på kinesiska, engelska och spanska, då barnen får sjunga och lära sig olika ord på respektive språk.
  • Vi använder oss av Tyraappen, vårdnadshavare kan enkelt och smidigt uppdatera och hantera sina kontakter och pedagogerna skriver om den dagliga verksamheten
  • Vi använder oss av Polyglutt som är en flerspråkig digital bilderboks tjänst för förskolan
Prioriterade mål:

Vi tar hand om vår miljö.

Vi har ett medvetet miljötänk. Ur läroplanen, Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö

Normer och värden
Miljön är formad och anpassad efter barnens behov och vi strävar efter att varje barn utvecklar självständighet, tillit till sig själv och empati. Vi vill ge barnen en förståelse för alla människors lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund. Vi vill även att varje barn utvecklar respekt för allt levande och förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp.

Barnens inflytande
Vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Det fria valet av aktivitet genomsyrar vårt arbetssätt.

Förskola/hem
Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångfaldigt. Utvecklingssamtal, kontaktdagar, föräldramöten och föräldraråd ska tillsammans med den dagliga kontakten skapa ett förtroendefullt samarbete mellan förskola och föräldrar.

Det är viktigt att ge tid till de små barnens vardagsrutiner (1,5 – 3 år), t ex att de får tid till att själva ta av sig ytterkläderna när de kommer in.

Vårt mål är att ge barnen en lugn och trygg tillvaro som också ska genomsyra de minsta barnens vardag hos oss. Väl inne finns tillgång till det fria valet i form av tidiga praktiska övningar, konst, pussel, böcker, sensoriskt/språk materiel. Alla barn är delaktiga och uppmuntras till självständighet och en tro på sig själv. Alla barn hjälps åt med vardagssysslor såsom dukning, avdukning och torkning av bord.

Avdelningar

Vi har en småbarnsgrupp 1-2,5  år och två grupper med äldre barn 2,5 -5 år. Vi som arbetar i förskolan är utbildade förskollärare, montessorilärare och barnskötare.

Välkommen på visning tisdag den 15 mars eller den 16 mars kl 10.00.

Ring/ maila vid intresse

Kontakt
Rektor- Gunilla Banér

Barnens MontessoriAkademi-CMV

Carl Malmstensväg 10, 170 73 Solna

E-post; gunilla.baner@bma.nu

E-post: cmv@bma.nu

Tfn; 0739 471 404

Nyckelpigan; 0729 891 125

Lilla Björn; 0729 891 131

Stora Björn; 0729 891 124

Blogg

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.