Bergshamra – Paviljongen


Pavljongen
Förskolan är belägen

 

Förskolan Paviljongen är belägen i Bergshamra. Vår närmsta granne är ekskogen i Ulriksdal med sin underbara natur.

Förskolan består av en friliggande modul med välanpassade lokaler för våra 75 barn.

 

VÅRA MÅL

Alla som jobbar här har sin ledstjärna inom montessoripedagogiken. Pedagogiken inriktar sig på varje enskilt barn och dess utveckling. Vi följer läroplanen för förskolan. Våra pedagoger har höga ambitioner på mental närvaro och ett stort engagemang.

Vår montessoriförskola erbjuder en vacker innemiljö som är helt anpassad till barnet, allt från möbler till en spännande och inbjudande miljö som väcker barnets nyfikenhet.

Inom olika ämnesområden såsom språk, matematik, geografi, historia, praktiskt och sensoriskt arbete väljer barnet fritt utifrån sina behov. Pedagogerna fungerar som observatörer och stöttar vid behov. Fritt skapande, barnyoga och miniröris är viktiga bitar i vår verksamhet. På våra naturdagar får barnen utlopp för sin lust att lära i en skiftande skog genom alla årstider. Vi är en giftfri förskola där vi sanerat all plast och har ett medvetet miljötänk. Vi strävar efter att servera barnen ekologisk mat så långt det är möjligt. Vi arbetar efter vår likabehandlingsplan och värnar om mångfald.

AVDELNINGAR

Förskolan består av fem avdelningar. Vi har två småbarnsgrupper 1-2 år, två mellangrupper med barn 3-4 år och en grupp med barn mellan 3-5 år. Vi som arbetar i förskolan är utbildade förskollärare, montessorilärare och barnskötare.

KONTAKT

Förskolerektor Gunilla Banér

Mobil 073-947 14 04

Barnens MontessoriAkademi AB

Järvstigen 18

17071 Solna

Telefon: 08-40026707 till förskolan

Mobil:070-7311135 Järvar

Mobil:073-6541161 Björnar

Mobil:073-5270025  Hjortar

Mobil: 073-6568371 Sparvar&Ekorrar

E-post: paviljongen@bma.nu

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.