Östermalm – Torstenssonsgatan


Torstenssonsgatan
Förskolan är belägen nära Djurgårdsbron med närhet till den vackra naturen, parker och muséer.

VÅRA MÅL
Vi följer läroplanen för förskolan och montessoripedagogiken som bygger på barnens individuella utveckling. Vi bemöter barnen med kärlek och respekt. Vi strävar efter att varje barn blir sedd och hörd.

Vi erbjuder barnen en välorganiserad, trygg, vacker och stimulerande miljö som utmanar och lockar till lek och varierande aktiviteter.

Montessoriförskolan erbjuder ämnesområden som matematik, språk, biologi, geografi, historia, praktiskt och sensoriskt arbete på ett spännande och konkret sätt.

Även konst, skapande, sång och musik, fri lek och utomhusvistelse ingår i verksamheten. Under utomhusvistelsen övar barnen ett varsamt förhållningssätt till naturen och miljön. Vi erbjuder också barnen på storbarnsavdelningen engelska.

AVDELNINGAR
Förskolan består av två avdelningar. Vi har en småbarnsgrupp 1-3 år och en grupp med äldre barn 3-5 år. Vi som arbetar i förskolan är utbildade förskollärare, montessorilärare och barnskötare.

KONTAKT
Förskolechef Wilma Rosvall

Mobil: 072-250 37 29

Barnens MontessoriAkademi
Torstenssonsgatan 15
114 56 Stockholm
Mobil Solen (stora barn): 072-989 11 20 (sms)
Mobil Månen (små barn): 072-989 11 21 (sms)
E-post: torsten@bma.nu

SJUKANMÄLAN
Vid sjukanmälan eller ledighet vänligen ring och lämna ett meddelande på telefonsvararen eller skicka ett sms till avdelningens mobil, helst innan kl 08.00.

Föräldralogin

Logga in för att få tillgång till blogg samt kalendarium.

Lost your Password?

Saknar du inloggningsuppgifter? Kontakta din avdelning för mer information.