Våra köregler

Fördelningen av platser till förskolan sker enligt följande kriterier:

  1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt 8 kap 14§ skollagen
  2. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på den förskolan
  3. Barn med längst kötid som inte har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg
  4. Barn med längst ködatum som har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg som vill byta till annan förskola.

Kötiden räknas från det datum som vårdnadshavaren har gjort ansökan.