Hit­ta hit

Startsida / Kontakt / Hitta hit

Hit­ta till oss

För att hit­ta till oss går du in på respek­ti­ve för­sko­la eller skola/fritidshem.
Där finns kar­tor och adres­ser.

BMA Stock­holm

Mari­e­häll Mon­tes­so­ri

Hagel­sta­vä­gen 20

Marie­berg Mon­tes­so­ri

Fyr­verkar­bac­ken 38–42

Blac­ke­bergs Mon­tes­so­ri

Hol­bergs­ga­tan 109

Ann­de­dals Mon­tes­so­ri

Pip­pi Lång­strumps­ga­ta 35

Brom­mak­ro­ko­di­len

Grön­viks­vä­gen 107

Ålstens Mon­tes­so­ri

Båg­vä­gen 42

Öster­malm – Värta­vä­gen

Värta­vä­gen 22

Öster­malm – Tor­stens­sons­ga­tan

Tor­stens­sons­ga­tan 15

BMA Sol­na

Bergs­ham­ra – CMV

Carl Malm­s­tens väg 10

Bergs­ham­ra – Pavil­jong­en

Järv­sti­gen 18

Huvuds­ta GPV

Göran Pers­sons väg 6

Hagalund

Indu­stri­vä­gen 16

Råsun­da – Bol­len

Gustafs­vä­gen 18

Råsun­da – Char­lot­ten­burg

Boll­ga­tan 4

Råsun­da – Vasa­vä­gen

Vasa­vä­gen 33

Sko­la

Sol­na Enskil­da För­sko­la och Sko­la

Indu­stri­vä­gen 16, 171 48 Sol­na