Förskolan är belägen i närheten av Charlottenburgspark i Råsunda, Solna.

Våra mål

Vi arbetar efter montessoripedagogiken i samspel med läroplan som bygger på barns behov i olika skeden i livet med en miljö där barnen fritt kan söka, upptäcka och göra egna erfarenheter. Våra mål är att varje barn ska få utvecklas i sin egen takt och att bli bemött med kärlek och respekt. Upptäcka sin inre rikedom som strävar efter att förstå sig på omvärlden med lust och nyfikenhet.

Stark självkänsla, gott självförtroende och god social kompetens är viktigt för oss alla, stora som små!

Montessoriförskolan erbjuder ämnesområden som matematik, språk, biologi, geografi, historia, praktiskt och sensoriskt arbete på ett spännande och konkret sätt. Även konst, skapande, sång och musik, fri lek och utomhusvistelse.

Förskolan använder sig av ”Tyra app” som digitalplatform för pedagogisk dokumentation och kommunikation mellen förskola-hem.

Avdelningar

Yngrebarnsavdelning ( Solen) 1-3 år, 15 barn med 3 pedagoger

Äldrebarnsavdelning ( Tellus-fördelad i två olika grupper)  3-5 år, 28 barn med 4 pedagoger

Kontakt

Rektor: Zorica Pesic
Mobil: 072 989 11 28
E-post: zorica.pesic@bma.nu

Platsansvarig: Karin Johnestedt
Mobil: 070 356 71 81

Solen:   073 236 30 68
Tellus:  073 236 27 68

Barnens MontessoriAkademi
Bollen
Gustafsvägen 18 169 58 Solna
E-post: bollen@bma.nu

Öppettider

06.30 – 18.00 alla helgfria vardagar, förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton

Hitta hit

Barnens MontessoriAkademi

Bollen
Gustafsvägen 18
169 58 Solna