Solna Enskilda Förskola och Skola

Startsida / Solna Enskilda Förskola och Skola

 

Välkommen till en liten och personlig förskola och skola!

 

Förskola i skolan

Vi är glada att vi har förskola i vår skola. Att vi kan erbjuda förskola och skola med inspiration av montessoripedagogiken i en gemensam verksamhet, är särskilt roligt för oss som drivit montessoriförskolor med framgång i 28 år. Du kan ställa ditt barn i kö till förskolan, bor du i Solna, gör du det här, annars kontaktar du rektorn, se kontaktuppgifter här nedan. Barn som går i vår förskola, har förtur till skolan.

Förskola + Skola = Sant

Förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem i samma hus är bra för barn. Under sin förskoletid lär barnen känna personalen och lokalerna även på fritids och skolan. Barnen som går på vår förskola har förtur till skolan före de som står i kö. Vi har åldersintegrerade klasser, förskoleklasseleverna och årskurs ett går tillsammans. Det innebär att eleverna har samma lärare under förskoleklassen och årskurs ett. Hos oss får barnen kontinuitet från förskolan till skolan, steget till nästa verksamhet blir litet. Familjer med barn i förskolan och skolan, har sina barn på ett och samma ställe.

Om skolan

Solna Enskilda Förskola och Skola är en liten och personlig enhet med mycket glädje och inspiration. Vi sätter eleverna i centrum och bygger vidare på de kunskaper och erfarenheter som de lärt sig under sin förskoleperiod. Vårt förhållningssätt är inspirerat av Maria Montessoris pedagogik. I vår undervisning tar vi tillvara på barns naturliga drift att utvecklas, lära och samarbeta. Vi undervisar i åldersintegrerade klasser. Eleverna får både stimulans att utvecklas mera och repetition vid behov. Vi arbetar aktivt med att skapa en trygg skola där alla elever har studiero. Lärande och utveckling är i fokus, vilket leder till både goda kunskaper och personlig utveckling hos eleverna. Vi ser till att varje möte blir ett ”alltid bästa möjliga möte”. Vi håller fokus på vårt viktiga uppdrag. Vi arbetar tillsammans med varandra och tillsammans med vårdnadshavarna, för att skapa de bästa förutsättningarna för elevers utveckling och lärande. Skolan och fritidshemmet bildar en helhet där fritidshemmet kompletterar undervisningen i skolan. Skolan och fritidshemmet arbetar med gemensamma teman. Fritidshemmet ger eleverna möjlighet att varva kunskapsinhämtning med utomhusvistelse och lek. Hälsa och lärande går hand i hand. Vi arbetar aktivt med elevernas lärande och välmående. Maten är ekologisk och närproducerad. Skolan är sockerfri, förutom enstaka festliga tillfällen per år. Vår nyrenoverade anrika skolhus ligger på Industrivägen 16 i Hagalund, Solna. Skolan är Solnas äldsta skolhus och var Solnas första Centralskola.

Skrivet av en vårdnadshavare:

”Det jag har sett av er verksamhet har varit skolmiljöer präglade av respekt och arbetsro. De gånger jag kommit in och av någon anledning behövt hämta under pågående lektion har det alltid varit ett imponerande fokus hos barnen, med lugn och arbetsro. Jag upplever också att ni har jobbat på ett sätt där varje barn fått komma till sin rätt utifrån sina egna förutsättningar och utveckla sin kreativitet och sin personlighet. Ett kvitto på att det ni har gjort är BRA är att varje förälder jag har pratat med vars barn har bytt skola har fått höra att deras barn ligger väldigt långt fram i jämförelse med resten av den nya klassen.”

Att välja vår skola till ditt barn

Nu är det dags att välja skola för alla barn som ska gå i förskoleklassen till hösten. Vi kan också ta emot några elever i de övriga årskurserna. Här kan du läsa mer hur du kan välja vår skola.

KONTAKT

Rektor Eva Gauffin 070- 757 38 45 E-post: eva.gauffin@bma.nu  Instagram  Facebook

Vårt mål – En riktigt bra skola!

Solna Enskilda Skola är en skola med kunskap, glädje, värme, trygghet, respekt och struktur.

Våra ledord

  • Tillsammans
  • Respekt
  • Positivt tänkande
  • Livslångt lärande
  • Glädje