Intresseanmälan

Startsida / Våra förskolor / Intresseanmälan

  • Vår förskola är öppen för alla barn som har rätt till motsvarande kommunal plats
    (8 kap. 18 § Skollagen).
  • Vi strävar efter att barngrupperna har en lämplig sammansättning (8 kap. 8 § Skollagen).
  • Vid intagning av barn som söker en plats hos oss diskriminerar vi inte. Våra urval görs på de grunder som Utbildningsförvaltningen kan godkänna (8 kap. 19 § Skollagen).
  • Vår förskola tar inte någon form av köavgift av föräldrarna.
  • Vi har maxtaxa enligt Stockholms Stads regler.

Vid intresse om du bor i Solna;

Familjer boende i Solna loggar in i e-tjänsten med e-legitimation eller mobilt bank-id för att ansöka om barnomsorg,

Vid intresse om du bor i Stockholm;

Kontaktar du direkt förskolan. Vi har vårt eget kösystem in Stockholm där vi tar emot intresseanmälningar. Vi samlar alla anmälningar i vår köpärm.

Anmäl ditt intresse direkt till respektive förskola om du bor i Stockholm!

Våra köregler

Fördelningen av platser till förskolan sker enligt följande kriterier:

  1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på den förskolan
  2. Barn med längst kötid som inte har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg
  3. Barn med längst ködatum som har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg som vill byta till annan förskola.

Kötiden räknas från det datum som vårdnadshavaren har gjort ansökan.