Barnens Montessori Akademi - Torstenssongatan

Förskolan är belägen nära Djurgårdsbron med närhet till den vackra naturen, parker och muséer.

Våra mål

Vi följer läroplanen för förskolan och montessoripedagogiken som bygger på barnens individuella utveckling. Vi bemöter barnen med kärlek och respekt. Vi strävar efter att varje barn blir sedd och hörd.

Vi erbjuder barnen en välorganiserad, trygg, vacker och stimulerande miljö som utmanar och lockar till lek och varierande aktiviteter.

Montessoriförskolan erbjuder ämnesområden som matematik, språk, biologi, geografi, historia, praktiskt och sensoriskt arbete på ett spännande och konkret sätt.

Även konst, skapande, sång och musik, fri lek och utomhusvistelse ingår i verksamheten. Under utomhusvistelsen övar barnen ett varsamt förhållningssätt till naturen och miljön. Vi erbjuder också barnen på storbarnsavdelningen engelska.

Avdelningar

Förskolan består av två avdelningar. Vi har en småbarnsgrupp 1-3 år och en grupp med äldre barn 3-5 år. Vi som arbetar i förskolan är utbildade förskollärare, montessorilärare och barnskötare.

Kontakt

Förskolerektor Wilma Rosvall
Mobil: 072-250 37 29

Barnens MontessoriAkademi
Torstenssonsgatan 15
114 56 Stockholm
Mobil Solen (stora barn): 072-989 11 20 (sms)
Mobil Månen (små barn): 072-989 11 21 (sms)
E-post: torsten@bma.nu

Öppettider

Kl. 06.30-18.30 alla helgfria vardagar, förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Hitta hit

Östermalm – Torstenssongatan