Så här arbetar vi

Vårt förhållningssätt

Vårt förhållningssätt är inspirerat av Maria Montessoris pedagogik. I vår undervisning tar vi tillvara på barns naturliga drift att utvecklas, lära och samarbeta. Vi har stark tillit till varje barns och elevs förmåga. Alla både kan, vill och vågar!

Vi sätter barnen och eleverna i centrum och bygger vidare på de kunskaper, färdigheter och erfarenheter som de lärt sig tidigare. För oss är viktigt att varje barn och elev utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.

Förskola och skola i samma hus

Hos oss utvecklas förskolebarn till skolelever i en sammanhållen miljö. Vi har stark koppling mellan förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och grundskolan. Klivet från förskolan till förskoleklassen är ett tryggt steg då det sker inom huset. Lärarna i skolan är bekanta för barnen i förskolan. Förskolläraren från förskoletiden är kvar i huset.

Om undervisningen

Vi undervisar i åldersintegrerade klasser. Eleverna får både stimulans att utvecklas mera och repetition vid behov. I åldersintegrerade klasser är det naturligt att eleverna hjälper varandra över åldersgränserna.

I undervisningen använder vi såväl analoga som digitala lärverktyg samt konkret material.

Skolan och fritidshemmet bildar en helhet där fritidshemmet kompletterar undervisningen i skolan. Skolan och fritidshemmet arbetar med gemensamma teman. Fritidshemmet ger eleverna möjlighet att varva kunskapsinhämtning med skapande, utomhusvistelse och lek.

Hälsa och lärande

Hälsa och lärande går hand i hand. Vi arbetar aktivt med barnens och elevernas lärande och välmående. Vi ser till att varje möte blir ett ”alltid bästa möjliga möte”. Maten är ekologisk och närproducerad. Förskolan och skolan är sockerfri, förutom enstaka festliga tillfällen per år.

Vi arbetar tillsammans med varandra och tillsammans med vårdnadshavarna, för att skapa de bästa förutsättningarna för elevers utveckling och lärande. Vi har i år startat ett samarbete med Riksidrottsförbundet för mer rörelse i skolan, på fritids, raster samt utevistelse.

Vårt mål – En riktigt bra skola!

Solna Enskilda Skola är en skola med kunskap, glädje, värme, trygghet, respekt och struktur.

Våra ledord

  • Tillsammans
  • Respekt
  • Positivt tänkande
  • Livslångt lärande
  • Glädje